GLA:D® Ryg

Vi er meget glade for at kunne tilbyde konceptet GLA:D til vores RYG-patienter blandt de første klinikker i landet. Syddansk Universitet har ud fra nyeste evidens og nationale kliniske retningslinier udviklet GLA:D-konceptet til en ny målgruppe, nemlig til borgere med langvarige eller tilbagevendende rygsmerter.


Fra d. 23. april 2018 starter vores nye GLA:D® Ryg – hold-forløb med individuelle konsultationer fra mandag d. 9. april . Undervisning og holdtræning foregår på mandage og torsdage kl. 16.30 – 17.30.

Formålet med GLA:D® Ryg er, at patienter får viden og redskaber, der hjælper dem til færre rygsmerter, og til at fungere bedre med de smerter der er.

Indholdet af forløbet fremgår af oversigten her.

Deltagerne lærer om hvorfor rygsmerter opstår og hvad man kan gøre for at få en ryg, der bedre klarer hverdagens krav. Træningen kan udføres med forskellig sværhedsgrad og tilpasses den enkelte deltager. Deltagerne arbejder med at opnå større variation i ryggens bevægelser og med at få tillid til at bevæge sig naturligt og frit.

Både uddannelse og træning foregår i grupper, hvor deltagerne har mulighed for at dele erfaringer og lære af hinanden. Undervejs drøfter deltagere og underviser muligheder for at være fysisk aktiv ud over træningen, så effekten af GLA:D® Ryg kan fastholdes efter forløbet er slut. 

Læs mere om GLA:D® Ryg på http://gladryg.sdu.dk/

Det er fysioterapeuterne David Jørgensen og John Schack, som står for forløbet.

Vi vil efter relevans kombinere GLA:D® Ryg med klinikkens øvrige ryg-tilbud, som er

  • Normale” fysioterapi-forløb med lægehenvisning.
  • ULRUS – Udvidet LændeRygUndersøgelse (ved mere komplicerede rygtilstande).
  • Optræning i klinikkens træningscenter med henvisning.
  • Vedligeholdelsestræning i klinikkens træningscenter på træningsabonnement.

Tal med din læge om at få lavet en henvisning til et GLA:D® Ryg – forløb, hvis ovenstående virker relevant for dig :).

Priser ved henvisning:
Forundersøgelse og test 268,74
2 lektioner undervisning 227,84
16 gange træning (over 8 uger) 1822,72
Evaluering, ny test og plan 170,87
I alt: 2490,17

Sygesikringen Danmark giver tilskud til forløbet som med al anden fysioterapi.