GLA:D® knæ og hofte behandling i Fredericia

Tidspunkt:
Mandag og onsdag : kl 15.00 ved fysioterapeut Lasse Hedegaard
Mandag og onsdag: kl. 8.00 ved fysioterapeut Lasse Hedegaard

Målgruppe:
Personer med artrose/slidgigt i knæ eller hofte.

Sted:
Dronningensgade 97, 7000 Fredericia

Indhold:
GLA:D-forløbet består af et samlet forløb bestående af:
• 1 individuel forundersøgelse samt 1 programlægning.
• 2 individuelle undervisnings-seancer.
• 6 ugers træning sammen med andre med lignende gener 2 gange ugentligt.
• Afslutningsvis individuel opfølgning og vejledning i at leve / træne videre.
• Elektronisk patientindrapportering til central database mhp. effektvurdering
• Epikrise (tilbagemelding) til egen læge ved afslutning

Siden 1. februar 2017 har Region Syddanmark kan indgået aftale mellem Region Syddanmark og fysioterapiklinikkerne om optræningstilbud i forbindelse med slidgigt i knæ.

Det regionale patientforløbsprogram ændres samtidigt, således at regionens knæ-patienter skal tilbydes et træningsforløb, før de kan vurderes til evt. operation.

Vi har med stor succes kørt GLA:D-hold i 3 år og har derfor udvidet kapaciteten til disse hold, således at vi har to fysioterapeuter (Anne-Marie Henriksen og Julie Ramskov), som parallelt varetager GLA:D-forløbene.
Yderligere oplysninger om GLA:D kan hentes på: www.glaid.dk

Priser ved henvisning:
Forundersøgelse og test 268,74
Programlægning 170,87
2 lektioner undervisning 227,84
12 gange træning (over 6 uger) 1367,04
Evaluering og ny test 170,87

I alt: kr. 2205,36

Vi glæder os til at se dig på vores GLA:D hold, på klinikken i Dronningensgade i Fredericia.