GLA:D® knæ og hofte behandling i Fredericia

Træningstidspunkter:
Mandag, onsdag og fredag kl. 8.00

Målgruppe:
Personer med artrose/slidgigt i knæ eller hofte.

Sted:
Dronningensgade 97, 7000 Fredericia

Indhold:
GLA:D-forløbet består af et samlet forløb bestående af:
• 1 individuel forundersøgelse samt 1 programlægning.
• 2 individuelle undervisnings-seancer.
• 6 - 8 ugers træning sammen med andre med lignende gener 2 gange ugentligt.
• Afslutningsvis individuel opfølgning og vejledning i at leve / træne videre.
• Elektronisk patientindrapportering til central database mhp. effektvurdering
• Epikrise (tilbagemelding) til egen læge ved afslutning

På klinikken vil du – som ved  alle andre behandlingsforløb – modtage en indledende konsultation mhp. afklaring af dit forløb, herunder om GLA:D  er rette behandling til dig.

Siden 1. februar 2017 har Region Syddanmark kan indgået aftale mellem Region Syddanmark og fysioterapiklinikkerne om optræningstilbud i forbindelse med slidgigt i knæ.

Det regionale patientforløbsprogram ændres samtidigt, således at regionens knæpatienter skal tilbydes et træningsforløb, før de kan vurderes til evt. operation.

Vi har med stor succes kørt GLA:D hold i adskillige år og har derfor udvidet kapaciteten til disse hold, således at vi har tre fysioterapeuter (Marie Koed, Mette Pedersen og Sara Schelde-Rasmussen), som parallelt varetager GLA:D forløbene.
Yderligere oplysninger om GLA:D kan hentes på www.glaid.dk

Vi glæder os til at se dig på vores GLA:D hold, på klinikken i Dronningensgade i Fredericia.