Palliativ Fysioterapi: Linderende Pleje til Livskvalitet

Palliativ Fysioterapi: Linderende Pleje til Livskvalitet

Palliativ fysioterapi er en vigtig del af den omfattende pleje, der tilbydes til patienter med alvorlige eller livstruende sygdomme. Mens traditionel fysioterapi typisk fokuserer på rehabilitering og genoptræning, retter palliativ fysioterapi sig mod at forbedre livskvaliteten for patienter, der lever med en uhelbredelig tilstand.

Formålet med Palliativ Fysioterapi

Formålet med palliativ fysioterapi er at lindre smerter, forbedre funktionsevnen og bevare eller øge mobiliteten hos patienter med avanceret sygdom. Dette opnås gennem skræddersyet træning, smertelindringsteknikker, respirationsøvelser og andre behandlingsmetoder, der tilpasses den enkelte patients behov og ønsker.

For Hvem kan Palliativ Fysioterapi Give Mening?

Palliativ fysioterapi er relevant for patienter i enhver alder, der lever med livsbegrænsende sygdomme såsom kræft, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), hjertesvigt, neurologiske lidelser og andre komplekse tilstande.

Effekter af Palliativ Fysioteraspi

Palliativ fysioterapi kan have en række positive virkninger for patienter og deres pårørende. Ud over at lindre fysiske symptomer som smerter og åndenød kan det bidrage til at forbedre patientens mentale velbefindende, øge deres følelse af selvstændighed og autonomi samt fremme sociale interaktioner og livskvalitet.

Samarbejdspartnere

Lillebælts Fysioterapi med Fysioterapeut Wim Buys arbejder tæt sammen med Sygehus Lillebælt Vejle Palliativ Team samt med Fredericia Kommunens Palliationssygepleje.

Du kan også læse mere om Palliativ Fysioterapi på regionens hjemmeside her